top of page

Samskabelse er langt om længe kommet for at blive.

 

Men det kan være yderst vanskeligt at få iscenesat de helt rigtige rammer og den helt rigtige proces, der faktisk får skabt en fælles aktionspræget virkelighed, der for alvor rykker i praksis.

 

Huge by Heart hjælper med at stemme organisationen til en højere vibration, driver samskabelsesprocesser og rådgiver ledere i at sætte samskabelsesprocesser i værk.

Rådgiver og giver sparring til ledelser i at sætte samskabelsesprocesser i værk og holde processerne.

Uddannelse og træning i at facilitere samskabelsesprocesser.

Samskabelse

bottom of page