top of page

lør. 31. okt.

|

Magneten, Teaterøen

URBAN WE:TREAT

URBAN WE:TREAT En nat og en dags undersøgelse af hvordan æstetiske og sensoriske metoder kan forbinde os så vi kan transformere ukendt land som verden står i lige nu til livgivende og fællesskabende aktioner.

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
URBAN WE:TREAT
URBAN WE:TREAT

Time & Location

31. okt. 2020, 20.00 – 01. nov. 2020, 20.00

Magneten, Teaterøen, William Wains Gade 18, 1432 København, Danmark

About The Event

URBAN WE:TREAT

En nat og en dags undersøgelse af hvordan æstetiske og sensoriske metoder kan forbinde os så vi kan transformere ukendt land som verden står i lige nu til livgivende og fællesskabende aktioner.

Kære MENNESKER…

På alle arenaer – venner, naboer, borgere, ledere, politikere, iværksættere, samfundsaktivister…..

Alle jer der allerede er i gang med at skabe forandring. Hvorend I befinder jer, og uanset hvilke job og titler I har. Vi inviterer jer til at tjekke ind sammen I en gruppe, i netværk, i jeres team eller bare dig som du er, til et døgns rejse gennem et levende, ritualiseret og eksperimenterende sanselaboratorium, hvor vi sammen skal undersøge; Hvorvidt og hvordan vi gennem æstetiske og sensoriske metoder kan transformere længsler efter nye måder at lave livgivende og nærende fællesskaber og samfund på til et URBAN WE:TREAT? En (Dansende) bevægelse fra me til we, hvor det hvem vi bliver til, når vi forbinder os med helheden og fællesskaber gennem sanselighed er i fokus? URBAN WE:TREAT er således en tidslomme, et eksperiment, et åndedrag, et åndehul, en prototype, der danser i det ukendte og emergerende på kanten af eller i mellemrummet mellem en kunstnerisk performance event, et ritualiseret overgangsritual og fællesskabende handlinger.   I MEDBRINGER OG VI UNDERSØGER SAMMEN: I fællesskab skal vi undersøge jeres oplevelse af længsler. I medbringer derfor en konkret længsel eller velfærdsudfordring, en idé, et spørgsmål, en undren, en spire eller impuls til en forandring, som I mærker. Sammen skal vi undersøge, skabe, afprøve og kvalificere mulige velfærdsaktioner, der kan transformere disse udfordringer. Oplevelsen af længsel kan f.eks. være: o Længsel efter fællesskab o Længsel efter klima-handlinger o Længsel efter nye former for økonomi o Længsel efter nye former for ledelses- og styringsværktøjer o Længsel efter møder på tværs o Længsel efter værensformer o Længsel efter mening, fantasi, glæde… o Længsel efter… URBAN WE:TREAT? Overalt på kloden gennemlever vi mennesker en af de største globale krise i nyere tid. Vi ser vi tegn på at pandemikrise og klimakrise også er en systemkrise. URBAN WE:TREAT er en begivenhed, der undersøger hvordan vi kan transformere vores affektive frustration, frygt, klimaangst, længsler og ønsker om en bedre verden til en økologi af nye livgivende handlinger?

Alle de mange små mikroskridt og minirevolutioner, der i øjeblikket opstår og sættes i værk, som spirer og sprækker til nyt - eller genbesøg af gammel visdom om fællessskabelse, der bliver vækket til live – er virkeligheden en meget større begivenhed, end man på nogen måde kan forestille sig. Og er små sprækker af nye urban livskraft.

URBAN WE:TREAT er således i fuld gang over alt på planeten! Der hvor vi nu er sammen hver for sig, og hvor nye, skøre, sjove, vigtige, ansvarlige og nødvendige fællesskaber rent faktisk opstår af sig selv fordi, vi er nødt til det. Eller af en fælles trang til at skabe og være sammen om og i livet. Nye spirer og handlinger opstår og vokser ud af det, som er. Det er i hvert fald en mulighed, som ligger åbenlyst foran os. Tiden og den situation, som vi alle står i lige nu vækker et dybt ønske om, at skabe organiseringsformer og formater, der er endnu bedre, dybere, mere meningsfulde, mere kreative og forbundet, sunde, nærende, dansende, sansende og livgivende. Ikke bare i beboerforeningen eller den lokale klub men på den helt store scene.

SÅ måske er URBAN WE:TREAT eller alle de mange andre fællesskabende begivenheder, der allerede sker derude til sammen et stærkt svar på hvorfor, vi bliver nødt til at anvende andre metoder og måder at forbinde os på end hidtil. Metoder der bl.a. er æstetiske og sensoriske, og som forbinder os med os selv og hinanden og jorden på mere livgivende måder.

URBAN WE:TREAT er forestillingen om, at trække fordybelsen fra det at gå i retræte og sanse whats next ind i det urbane rum hvor vi kan skabe forvandling gennem sociale, fysiske, krops- og sanselige bevægelser. En forvandling som tager udspring i at vi (gen)opdager, at vi er forbundet, og at vi gennem hvert eneste skridt, vi tager, forsøger at bevæge os selv, hinanden, vores organisationer, de opgaver vi står overfor og jorden på kvalitativt bedre måder.

Grundtanken er således, at det er gennem de tusindvis af små (danse)skridt, at der skabes en økologi af forbindelser og bevægelser. URBAN WE:TREAT er en begivenhed, der undersøger, hvordan sensoriske metoder kan bidrage til et nyt styrings- og systemparadigme. Et skift hvor vi ikke lader os rigidt styre af mål, milepæle og forbrug af produkter, men i stedet er sammen om at skabe de gyldne og magiske læringsøjeblikke, hvor vi sætter os selv og hinanden i sanselig, social og fysisk bevægelse, tager lederskab i fællesskab og dermed skaber passage til nye kollektive velfærdsaktioner. Og hvorfor ikke gøre det dansende? Forstået som levende, dynamisk og båret af lyst, leg og sanselighed? HVORFOR TEATERØEN? Vi samles og bringer sanselighed og kollektiv fællesskaben ud i det åbne urbane rum placeret på et offentlig sted. Dermed åbnes muligheden for at nye opmærksomheder og balancer, som det ukendte kalder på, kan opstå. Og Teaterøen i København, er i forvejen et sted, hvor sanselighed og æstetik er hverdag. HVEM DELTAGER? Invitationen retter sig særligt til alle mennesker, der står steder i jeres liv, i jeres lederskab og i vores samfund, hvor I oplever længsel efter forvandling, og vil gøre en forskel. Begivenheden URBAN WE:TREAT gør en dyd ud af at overskride grænserne mellem det private liv, arbejdsliv og samfundslivet. Begivenheden handler om – uanset hvilken position man tager afsæt i – at arbejde med det sanselige og skabende kollektive liv. På den måde inviterer begivenheden til at både ledere, borgere, medarbejder, politikere, kreative, venner, naboer m.m. kan mødes på tværs. (((((EVT UD MED DETTE AFSNIT…Begivenheden henvender sig særligt til alle jer, der gerne vil dele jeres erfaringer og oplevelser med, hvordan man kan bevæge og inspirere andre. Og/eller det kan være kvinder og mænd, der har lyst til at få endnu mere erfaringer med, hvad kan jeg egentlig gøre kollektivt og sammen med andre i forhold til at være med til at skabe de møder, som verdenen har brug for? Ved at give indsigter, erfaringer og viden til hinanden vil vi gerne skabe en gaveøkonomi, hvor vi konstant skaber en serie af nye handlinger, fordi vi låner hinandens metoder, viden, netværk mm))). PROCESSEN URBAN WE:TREAT bevæger sig i løbet af en nat og en dag gennem 6 ritualiserede og eksperimenterende laboratorier inspireret af WHO P' er (people, place, participation, peace, prosperity and planet), som er et bud på at forankre FN's 17 verdensmål. De gør det muligt, at skabe bæredygtige bevægelser på tværs af roller, siloer og sektorer. Inspireret af de 6 P'er undersøger vi, hvem vi er, når vi forbinder os med vores dybeste længsel efter forvandling, med hinanden og planeten gennem æstetiske og sensoriske metoder? Og hvordan æstetiske og sensoriske metoder kan transformere systemkriserne gennem kollektive og fællesskabende velfærdsaktioner? PEOPLE: Hvem er vi når den affektive længsel efter forvandling sætter holdet? Hvad er det relationelt autentiske, når vi forbinder os til hinanden, og hvad er den fælles aktion vi står med og gerne vil sætte i værk i fællesskab? PARTICIPATION: hvem er vi nå vi forbinder os, deltager, tager ansvar og bidrager til fællesskaber, der lærer og hvordan kan vi aktualisere nye aktioner? PLACE: fysiske steder, byrum og natur påvirker og former os kulturelt, historisk og politisk. Hvem er vi når vi forbinder os med fysiske steder og tillader disse at blive ”det hjem”, der kan være katalysator for forvandling? Og hvad kan vi skabe af nye fællesskabende velfærdsaktioner i interaktion med fysiske steder? PEACE: hvem er vi når vi forbinder os med at fred ikke er fravær af krig men accept af alt uden at dømme? Hvordan kan den affektive længsel efter forvandling skærpes? Hvilke aktioner kalder den så på? PROSPERITY: hvem er vi når vi forbinder os til at skabe resultater i form af en økologi af fællesskabt værdi på flere bundlinier, som balancerer både den enkelte organisation/virksomhed men også individets og planetens behov for værdi? Og hvilke aktioner kalder det på? PLANET: hvem er vi når vi forbinder os til helheden og hvordan kan vi vores affektive længsler forvandle når vi gennem æstetiske og sensoriske metoder lytter til moder jord og hvad hun kalder på i det helt store perspektiv? HVAD SKAL VI OM NATTEN? Natten tilbyder sit eget laboratorium hvorfra vi undersøger, om der opstår nye kollektive forbundne tilskyndelser til fælles handlinger. Vi skal sove sammen i samme rum hele natten, men før vi går til ro og når vi vågner bruger vi nattens drømme og andre refleksioner til at arbejde videre med. DU KOMMER TIL AT MØDE Et felt af stærke spaceholders som alle har trænet og praktiseret sensoriske og æstetiske kompetencer og metoder længe. De vil nænsomt og kærligt holde rummet og guide jer gennem de 6 P'er. VÆRDI OG RESULTATER - I GÅR HJEM MED - Kendskab til og erfaring med en lang række af æstetiske og sensoriske metoder - Nye relationer, fællesskaber og tværgående netværk - Konkrete velfærdsaktioner lige til at aktivere og danse - Et sanseboost af oplevelser - Dansende, opløftet, forbundet og sanselig lethed BEGIVENHEDEN Er aktiveret af Tine Huge og Christa Breum Amhøj i regi af Aktionsuniversitetet i samarbejde med Teaterøen, Malene Bichel, Vera Maeder og Sara Vilardo. SDG Aktionsuniversitetet er optaget af at gentænke den rationalitet, der har været med til skabe de udfordringer, vi har idag. Læring, viden, ledelse og lederskab må gentænkes gennem bla. Brug af sensoriske og æstetiske metoder. Aktionsuniversitetet er drevet af spørgsmålet HVORDAN skaber vi nye relationer, organisationer, værdier og partnerskaber i livgivende fællesskaber. http://sdg-aktionsuniversitetet.dk.linux297.unoeuro-server.com/?p=206 Tine Huge: www.huge-by-heart.com TID OG STED: Lørdag d. 31. oktober - søndag 1. novmber kl. 20.00-20.00 ”MAGNETEN”

Teaterøen William Wainsgade 11 1432 København

Share This Event

bottom of page